Phone

08-31 75 50

Email
Opening Hours

Mon - Fri: 8AM - 16PM

Fördjupad kunskap omsatt i praktisk handling!

Jag, Sabine, har sedan 1991 haft klinisk verksamhet och bemött tusentals människor och deras livshistorier. Jag har sammanfört teorier från både österländsk (helhetstänk) och västerländsk (detaljinriktat tänk) medicin och har utvecklat egna unika behandlingsstrategier.

“För mig är det oerhört viktigt att ta tillvara på varje dag och varje möte”

I min dagliga verksamhet är mitt focus på att optimera funktion i olika kroppssystem hos en människa. Resultatet för en människa blir då en känsla av att ha mer energi, mindre smärta och möjlighet till bättre resultat på idrottsarenan och/eller hemmaplan.

Utöver att fortfarande arbeta med egna klienter bedriver jag utbildningar till kroppsterapeuter, bland annat en yrkesutbildning  till kinesiolog. Jag arrangerar också inspirationstillfällen och kurser till privatpersoner genom resor och andra event. Jag är också ordförande för den internationella organisationen för kinesiologer, IASK.

Genom olika samarbeten med kompetenta människor har jag utvecklat flera koncept riktat till företag – allt för att främja hälsa, välmående och god ekonomi på arbetsplatser.

Unik kunskap är värdefull  och behövs sprida vidare – den tillsammans med ett ärligt engagemang gör skillnad! För mig är det oerhört viktigt att ta tillvara på varje dag och varje möte. När du kommer till mig, så lovar jag att se DIG 🙂


Tidningen Kroppsterapeuten intervjuar Sabine i majnumret 2021