Phone

08-740 60 30

info@sabinerosen.se

Yrkesbildningen på Sabine Rosén Utbildningar är unik i sitt slag genom att all teori lärs ut i miljö som direkt omsätter teorierna praktiskt. Det ger en helt annan erfarenhet och eleven kan gå direkt från utbildningen ut i yrkesverksamhet. Läs allt om utbildningen här

Nästa yrkesklass startar 28-29 september 2024. Vi har endast 14 platser, allt för att utbildningen ska kunna skräddarsys för varje elev. Allt om vår Yrkesutbildning till kinesiolog hittar du här

Omtyckta